17.6.08

De bello gallico V 18

Caesar, cognito consilio eorum, ad flumen Tamesim in fines Cassivellauni exercitum duxit; quod flumen uno omnino loco pedibus, atque hoc aegre, transiri potest. Eo cum venisset, animadvertit ad alteram flumninis ripam magnas esse copias hostium instructas.

Cèsar, conegut llur plà, va conduïr l'exèrcit cap al riu Tàmesi fins a les fronteres de Cassivelaune. Peró aquest riu només podia travessar-se a peu per un únic lloc, i aixó amb dificultat. Havent arribat hi, a l'altra vora del riu va comprovar que havia moltes tropes enemigues guarnides.

Análisi morfològica:
pedibus abl. pl. masc. sustantiu de la 3ª decl. tema en cons. "pes, pedis"
magnas acus. pl. fem. adj. "magnus, a, um"
eorum gen. pl. masc. pronom anafòric"is, ea, id"
venisset 3ª pers. sing. pret. plusc. subj. v. activa verb "venio, veni, ventum"4ª conj.

Compostos verbals llatins i derivats etimològics
duxit: (duco) conduco, traduco, induco, abduco, educo, perduco, deduco...
inducció, abducció, traducció, conduïr, conducte, educar, aqüeducte, gaseoducte, producte...
transiri: (trans + eo) redeo, adeo, exeo, abeo, circumeo, ineo, pereo, dispereo, praetereo, transeo...
trànsit, rèdit, èxit, circuit, inici, comitiva, pretétit...

El pronombre relativoBueno, ya estamos en la recta final. Sólo nos queda el último esfuerzo. ¡Ánimo! la meta ya está ahí al fondo. Toma aliento y ¡ a por los últimos 100 metros!