27.6.07

De regibus etruscis

Tarquinius cum coniuge filiisque ab Etruria, patria sua, in urbem Romam commigrat.

Tarquini emigra amb la seua dona i els seus fills d' Etruria, la seua pàtria, fins a la ciutat de Roma. cum + abl = CCC; ab +Abl. = CClloc ( procedència); patria sua = aposició explicativa d'Etruria; in +ac = CClloc (direcció), Romam és l'aposició del nucli urbem.Ad montem Ianiculum forte uenit. Hic aquila pilleum Tarquinio tollit

Arriba per casualitat prop del turó Janícul. Ací un àguila li lleva el gorro a Tarquini
ad +ac. = CClloc (direcció), Ianiculum és aposició de montem. Hic és adverbi de lloc.


superque carpentum cum magno clangore reponit.Tanaquil laeta augurium accepit.

i el torna a deixar sobre el carruatge amb un gran estrèpit.Tanaquil rep contenta l'auguri
super +ac. = CClloc; Cum + Abl. = CCMode; laeta és un adjectiu que concerta amb el subjecte Tanaquil, pero com complementa també al verb, la seua funció és la de predicatiu.


Mox Romani Tarquinium propter diuitias et liberalitatem noscunt.


Més tard els romans coneixen a tarquinio per la seua riquesa i generositat.
propter + Ac. = CCCausaPopulus Romanus regem Tarquinium Priscum creat.

el poble romà anomena Tarquini Prisco rei
regem és acusatiu perque e´s un predicatiu referit al CD Tarquinium Priscum

Tum primum senatorum numerum duplicat.

En primer lloc dobla el primer nombre de senadors.
CD = primum ( det.) senatorum (CN) numerum (N)


Deinde circo locum designat atque ludos Romanos instituit.

Després designa un lloc per al circ i establix els Jocs Romans.


Sabinos etiam uincit et multos agros urbis Romae territorio adiungit.

Venç també els Sabins i anexa molts camps al territori de la ciutat de Roma. CI = urbis Romae territorio, el nucli és territorio ( dat) urbis Romae CN, dins del qual n'hi a un N, urbis, amb una aposició, Romae

Muros et cloacas facit, Capitolium inchohat.

Construix muralles i cloaques, comença el Capitoli.

Post Tarquinium Priscum Seruius Tullius imperium suscipit;
Després de Tarquini Prisco assumix el poder Servi Tuli.
post + Ac. = CCT ; el subjecte és Seruius Tullius.

censum ciuium Romanorum instituit et urbem amplificat;
establix el cens de ciutadans Romans i amplia la ciutat.
CD = censum ciuium Romanorum = N+ CN ( N+Adj)

postea aggere et fossis et muro circundat urbem.


després rodeja la ciutat amb un terraplé, fosas i murallas.

Seruius Tullius scelere generi Tarquinii Superbi animas tradit.
Servi Tuli entrega la seua ànima (mor, expira) per un crimen del seu gendre Tarquini el Soberbi.
CCCausa= scelere (N. en abl.) generi Tarquini Superbi ( CN, en Gen. , el N és generi i l' aposició Tarquini Superbi)


Tarquinius Superbus enim, filius Prisci Tarquinii, sedem regiam per scelus occupabit.
Tarquini el Soberbi doncs, fill de Tarquini Prisco, ocuparà el tron per un crimen.
filius Prisci Tarquinii = aposició del subjecte Tarquinius Superbus; per + AC. = CCI/ CCMode.


Facta Superbum cognomen Tarquinio indent;
Els fets donaràn a Tarquini el malnom de Soberbi;
el subjecte és facta ( neutre plural) Superbum és una aposició de cognomen.


socerum enim sepultura prohibebit et multos “patres” interficiet
doncs allunyarà el seu sogre de la sepultura i assassinarà molts "patres" ( senadors)

atque bellum, pacem, foedera, societates sine populo ac senatorum auctoritate faciet.

i farà la guerra, la pau, els tractats, les aliances, sense el poble ni l'autoritat dels senadors.

sine + Abl. = CCMode
Brutus et Collatinus populum aduersus Tarquinium concitant

Brutus et Colatinus subleven el poble contra Tarquini

aduersus + Ac. = CCMode

et Tarquinio imperium adimunt.Tum Tarquinius cum uxore liberisque fugit.

i lleven el poder a Tarquini. Aleshores Tarquini fuig amb la seua dona i els seus fills

2 comentarios:

nauta dijo...

marina, este es el primer texto para repasar las tres primeras declinaciones; espero que te sirva de ayuda, si tienes dudas dímelo en los comentarios. Suerte.

Anónimo dijo...

Very Interesting!
Thank You!