7.5.07

César, B. C. I, 43

César intenta ocupar un montículo que se eleva entre Lérida y el campamento romano
Cèsar intenta ocupar un tossal que s'eleva entre Lleida i el campament romà

Legiones tres ex castris educit acieque in locis idoneis instructa,

Fa eixir tres legions del campament i, una vegada formada la línia de batalla al lloc idoni,

unius legionis antesignanos procurrere atque occupare eum tumulum iubet.

mana que els soldats de la primera fila d'una legió avancen i ocupen eixe tossal.

Qua re cognita, celeriter Afrani cohortes breuiore itinere

Però, conegut el seu propòsit, les cohorts d'Afrani ràpidament són enviades

ad eundem occupandum locum mittuntur. Caesar De Bello Ciuili I, 43

en menys temps per a ocupar el mateix lloc.

No hay comentarios: